מומחיות בתחום תאגידי

חברה רשומה היא ישות משפטית עם ישות נפרדת מבעלי החברה או אלו שמפעילים אותה. רוב החברות הן חברות בעירבון מוגבל (בע"מ)- זאת אומרת שחבות החברים מוגבלת על ידי מניות או עירבון. כמה חברות הן חברות בלתי-מוגבלות- זאת אומרת שלחברים יש חבות בלתי-מוגבלת.

מי יכול לייצר חברה?

אדם אחד או יותר יכול לייצר חברה לכל מטרה חוקית על ידי חתימת השמ/ות לתזכיר התאגדות ולענות על הדרישות החוקיות לתאגוד. בחוק, 'אדם' כולל הפרט, החברות ותאגידים אחרים. אלו שחותמים את שמם לתזכיר ההתאגדות נקראים "מנויים".

האם יש יותר מסוג חברה אחד?

יש ארבעה סוגי חברה עיקריים:

חברה פרטית מוגבלת על ידי מניות: לסוג חברה זו יש הון מניות וחבות כל חבר מוגבל על ידי הכמות, אם יש, הלא שולמה במניותיהם. חברה פרטית לא יכולה להציע מניות למכירה לציבור הכללי.

חברה פרטית מוגבלת יל ידי עירבון: לסוג חברה זו אין הון מניות וחבריה הם ערבים במקום בעלי מניות. חברה מוגבל על ידי עירבון אם חבות החברים מוגבל לכמות כך שהחברים מסכימים לתרום לנכסי החברה במקרה שהיא פושטת רגל.

חברה פרטית בלתי מוגבלת: יכול להיות שלסוג חברה זו יש הון מניות או שאין, אבל אין הגבלה לחבות החברים. בגלל שחבות החברים היא בלתי מוגבלת, החברה חייבת לגלות פחות מידע מאשר סוגי חברה אחרים.

חברה ציבורית מוגבלת: לסוג חברה זו יש הון מניות וחבות כל חבר מוגבלת לכמות הלא שולמה במניותיהם. חברה ציבורית מוגבלת יכולה להציע מניותיה למכירה לציבור הכללי וגם יכולה להיות מצוטט בבורסה. מידע נוסף לגבי חברות ציבוריות מוסבר בפרק 6.

פרקטיקות

  • הרשמת חברות חדשות עם ‘Company House’

  • הרשמת חברות ישנות עם ‘Company House’

  • הרשמת סימן מסחרי בבריטניה

  • הרשמת כתובת משרד רשומה; מרחב משרד וירטואלי; קו טלפון מקומי; הרשמת חשבון בנק

  • צוואות ואישורי צוואה

  • נכס בריטי וישראלי

  • חוזים ומשא ומתן לפי תחום שיפוט בריטי וישראלי

  • חוות דעת משפטית בריטית

 

  

דוא"ל: office@drsi-law.com
טלפון
: 77-5166505(0) 972+  
פקס: 72-2159478(0) 972+
עו"ד דליה סקלאר © כל הזכויות שמורות
 

ראשי
יצירת קשר
מפת האתר
תנאי שימוש באתר